Stad Mortsel bezoekt De Branderij

Stad Mortsel bezoekt De Branderij

Bezoek stad Mortsel aan De Branderij

Afgelopen woensdag ontvingen de kinderen en jongeren van De Branderij hoog bezoek uit de stad Mortsel.  Schepen van Jeugd Goele Custers, de jeugdfunctionaris Bart Bergen en de directeur van de welzijnsdienst Marleen Huysmans bezochten het jeugdcentrum.

Kennismaking met het jeugdwerk

Tijdens het bezoek werd er kennis gemaakt met de verschillende werkingen van De Branderij. In de sportloods werd de thaiboks werking voor meisjes bezocht. In het jeugdcentrum kwamen ze in contact met de buurtjeugdwerking waar op dat moment een vrijwilligersvergadering plaats vond.  Tenslotte werd de UrbanRec°Studios uit de doeken gedaan door Desmond, onze jeugdcultuurwerker.

De Branderij en geïntegreerd werken

Verschillende jeugdthema’s kwamen die middag ter sprake.  Mostafa, Jan en Filip sprak over het geïntegreerd jeugdwerk, waarbij de kracht van De Branderij er in bestaat dat de schotten tussen de verschillende werkingen zo veel mogelijk neergehaald worden. Jongeren hebben baat bij jeugdwerk waarbinnen ze eenvoudig van de buurtjeugdwerking via het kadervormingsaanbod naar de arbeidscompetentiebegeleiding kunnen stappen. De vele vragen en dromen van jongeren zijn immers niet altijd binnen een bepaalde omlijnende werkvorm op te vangen.
Ook werden de benaderingswijzen van ons jeugdwerk uitvoerig besproken:  we werken integraal, positief en laagdrempelig. Dat betekent dat jongeren zo makkelijk mogelijk kunnen aansluiten op ons jeugdwerk, zonder lidkaart of lidgeld, op hun tempo. We willen jongeren steeds vanuit hun talent en goesting benaderen en samen met hen op al hun bezorgdheden en behoeften een antwoord zoeken.

De vier verschijningsvormen van jeugdwerk

Tenslotte werd stilgestaan bij de vier verschijningsvormen van het jeugdwerk: vindplaatsgericht werken, laagdrempelige instuiven, gestructureerd activiteitenaanbod en projectwerking.

Bij het vindplaatgericht werken gaat de jeugdwerker aan de slag met kinderen en jongeren die zich op dat bepaalde moment op dat bepaalde pleintje bevinden. De meesten van hen kennen de jeugdwerker, maar sommigen misschien nog niet.  Tijdens de laagdrempelige instuiven zetten we onze lokalen open voor alle kinderen en jongeren uit de buurt. Ze kunnen er elkaar ontmoeten en samen deelnemen aan activiteiten. De meeste jongeren komen er op regelmatige basis en nemen soms een nieuw gezicht mee.

Met de jongeren die goed gekend zijn door de jeugdwerker worden gestructureerde activiteiten opgezet, gaande van sportactiviteiten en uitstappen tot deelname aan aanbod en evenementen van partners.

In het projectmatig werken zetten jongeren projecten op met ondersteuning van de jeugdwerker. Jongeren geven inhoud en richting en staan in voor de realisatie van het evenement.

Best practices voor de stad Mortsel

De jeugdfunctionaris en zijn collega’s nemen enkele best practices mee die mooi kunnen aansluit op het jeugdwerk dat vandaag in de stad Mortsel wordt uitgebouwd:

  • werken aan jeugdwerkloosheid vanuit een vrijwillige jeugdwerking heeft erg veel potentieel;
  • jeugdwerk heeft tijd nodig om te kunnen groeien, haar identiteit te vinden en te experimenteren met nieuwe vormen;
  • inzet op een professionele jeugdcultuurwerker die met jongeren uit de Urban scene werkt biedt zeer veel kansen;
  • vindplaatsgericht jeugdwerk is een mooie aanvulling op de werking die binnen een jeugdcentrum gebeurt. Meer nog: ze is een essentieel onderdeel van de werking van een jeugdcentrum.

 

Wil jij ook graag onze werking bezoeken? Neem dan gerust contact op!

 

Geen reactie's

Geef een reactie