Leen De Schutter, studente Radio aan het RITCS, neemt ons mee op een auditieve wandeling door de wijk Luchtbal.

Samen met enkele jongeren uit de buurt gaan we op zoek naar de geluiden die de wijk typeren. Op deze manier tracht Leen de omgeving ‘door de oren’ van de jongeren te tonen, maar wil ze ook ook aandacht vestigen op het gehoor als zintuig. In een maatschappij waar het visuele een groeiende rol toegemeten krijgt mogen we onze andere zintuigen immers niet vergeten. Spits je oren en welkom op Luchtbal!

Met zeer veel dank aan al de jongeren en buurtbewoners die meewerkten aan dit project. In het bijzonder Robert Claessens, den bompa (zaliger) van de Luchtbal en Patrick Narosimpa.

muziekstadsverkenningblogluchtbalnieuwspodcast