Op vaste momenten doorheen de zomervakantie kwamen bubbels enthousiaste jongeren samen op Spoor Oost. Hier organiseerden zich op zo’n manier dat er ondanks de strikte maatregelen toch nog aan talentontwikkeling gedaan kon worden. Via doorschuifsystemen of vaste werkgroepen namen deze jongeren hun eerste stappen in het schrijven van teksten, het opnemen van muziek, het gebruiken van een podium als artiest, …

Samen een plek claimen voor de jeugd

Dit project werd op poten gezet vanuit een samenwerkingsverband tussen JES, Trix en Rataplan. Deze drie spelers kozen Spoor Oost als speelterrein om samen met de jongeren deze plek te claimen door samen muziek te maken en zo de ruimte nog meer in de verf te zetten als een plek van ontmoeting.

Een boeiende samenwerking

Dit project werd georganiseerd door JES, Rataplan en Trix met sterke ondersteuning van Bar Oost, Scum Studios, Cultuurnetwerker Claudino Semedo en workshopgevers Simon Mitxlena en Cristina Sapalo.

Bekijk de reportage op ATV .

©Roxi Pop

Foto’s Roxi Pop

inspraakmuziekblogborgerhoutspoor-oost