Naar jaarlijkse gewoonte verenigen jongeren zich tijdens de maand Ramadan in JC De Branderij om voedselpakketten samen te stellen in samenwerking met Al Ikram vzw. Omar, een jonge vrijwilliger, brengt deze solidariteit in beeld aan de hand van foto’s!

Tijdens de maand Ramadan staan solidariteit en verdraagzaamheid centraal. Ook dit jaar hebben vrijwilligers het beste van zichzelf laten zien. Maar liefst 900 mensen konden dagelijks rekenen op een warme maaltijd. Daarnaast maakten de vrijwilligers nog eens 500 snoepzakjes om samen het Suikerfeest te kunnen vieren.

We wensen de vele vrijwilligers, organisaties, donateurs en sympathisanten uitdrukkelijk te bedanken voor de steun. In het bijzonder Jamal Kasmi (jeugdwerker JES Antwerpen) en Nordin Cherkaoui (Al Ikram vzw) voor het engagement dat ze opnemen!

Bekijk de reportage van Jamal en Nordin voor ATV.

Fotograaf: Omar Bouiraamane


blogborgerhout