Opleiding & werk

Algemene uitleg

JES wil jongeren sterker maken in hun zoektocht naar werk. Binnen de verschillende jeugdwerkingen van JES Antwerpen zijn er naast de jeugd- en vormingswerkers ook gespecialiseerde medewerkers aan de slag die jongeren in de zoektocht naar werk begeleiden. Deze medewerkers situeren zich hoofdzakelijk op drie terreinen: de ArbeidsCompetentieBegeleiding (ACB), het WerkInfoPunt (WIP) en het Project Inclusief.

WIP

De WerkInfoPunten (WIP) maken deel uit van het JACO De Branderij in Borgerhout en 21N in Deurne. Vanuit deze vertrouwde omgeving komen bij jongeren makkelijker vragen naar boven en worden studies en jobopportuniteiten bespreekbaar.

Een WerkInfoPunt wil, zoals de naam het zegt, als een ‘wip’ fungeren, een opstapje zijn in de leerloopbaan van jongeren en hun zoektocht naar werk en een opleiding. Jongeren tussen 16 en 26 jaar kunnen er binnenspringen met een vraag, gepaste coaching krijgen van een arbeidscompetentiebegeleider, samen met leeftijdsgenoten solliciteren, deelnemen aan een vormingsaanbod, etc. De coaches maken linken mogelijk met diverse loketten. De WIP’s worden opengehouden door de eigen arbeidscompetentiebegeleiders en een jongerencoach van Kwadraat (CAW Antwerpen).

Dinsdag

14u30 – 17u30 (werk)
WIP voor meisjes in JACO 21N Deurne

Woensdag

14u30 – 17u30 (werk)
WIP in JACO De Branderij Borgerhout
WIP in JACO 21N Deurne

13u30 – 14u30 (onderwijs)
WIP in JACO De Branderij Borgerhout
WIP in JACO 21N Deurne

Donderdag

14u30 – 17u30 (werk)
WIP voor meisjes in JACO De Branderij Borgerhout

Wie is wie

JACO De Branderij

JACO 21N

Mostafa

Mostafa

arbeidscompetentiebegeleider

+32 (0) 489 31 52 64

mostafa.ameziane@jes.be

Radia

Radia

arbeidscompetentiebegeleider

+32 (0) 479 52 05 24

radia.assou@jes.be

Rachid

Rachid

arbeidscompetentiebegeleider

+32 (0) 489 31 52 65

rachid.elajjaj@jes.be

ACB

Onze arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’s) trekken de straat op in Borgerhout en Deurne-Noord, spreken jongeren (van 16 tot 26 jaar) aan en motiveren hen in hun zoektocht naar werk of een opleiding. Ze bemiddelen als het ware tussen de straat en verschillende loketten zoals VDAB, werkgevers, de interimsector, scholen, welzijnsorganisaties, etc.

Daarnaast is er in Antwerpen ook een arbeidscompetentiebegeleidster actief die zich voornamelijk richt op werkzoekende meisjes of schoolverlaters. Zij vertrekt vanuit sociale media en andere netwerken.

Wie is wie

Mostafa

Mostafa

arbeidscompetentiebegeleider

+32 (0) 489 31 52 64

mostafa.ameziane@jes.be

Rachid

Rachid

arbeidscompetentiebegeleider

+32 (0) 489 31 52 65

rachid.elajjaj@jes.be

Radia

Radia

arbeidscompetentiebegeleider

+32 (0) 479 52 05 24

radia.assou@jes.be

Inclusief

In de zoektocht naar werk kunnen jongeren (van 18 tot 25 jaar) van Luchtbal, Rozemaai en Deurne een beroep doen op onze vindplaatsgerichte arbeidsconsulent van het project Inclusief. Dit project wordt uitgevoerd door vier partners (JES Antwerpen, Kras Jeugdwerk, Werkvormm en Formaat) in Antwerpse buurten waar geen arbeidscompetentiebegeleiders actief zijn. Met dit project focussen we meer op opleiding en motivatie dan op tewerkstelling an sich.

De JES-medewerker werkt op straat en in drie jeugdcentra. De arbeidsconsulent bemiddelt als het ware tussen de straat en de verschillende loketten zoals VDAB, werkgevers, interimkantoren, onderwijs, welzijnsorganisaties, etc. Hij begeleidt intensief werkzoekende jongeren.

Wie is wie

Brahim

Brahim

vindplaatsgericht arbeidsconsulent

+32 (0) 490 44 10 73

brahim.siraj@jes.be