‘Investeren in meisjes is investeren in een sterkere samenleving’

Met het project M-Power empoweren een 10-tal meisjes tussen 15 en 25 jaar zichzelf door zich samen te verdiepen in thema’s die voortvloeien uit het Power-event. 

Meisjes ervaren in onze stad heel wat onzichtbare drempels. M-Power wil samen met de meisjes deze drempels in kaart brengen en bespreekbaar maken, zodat de drempels in de toekomst minder hoog zullen liggen.

In Antwerpen brachten we op de internationale vrouwendag 70 jonge vrouwen bij elkaar om te debatteren over ruimte voor meisjes, seksualiteit, veiligheid en jeugdwerk. Wat vinden zij belangrijk? Waar liggen ze wakker van? En hoe kunnen we onze activiteiten nog meer op meisjes afstemmen?

Nood aan eigen bewegingsruimte

“Soms moeten we privé en apart met de meisjes zijn. Want er zijn dingen die ik niet kan bespreken als er jongens aanwezig zijn.”

Lees meer

Seksualiteit

“Ik heb het gevoel dat ik enkel met mijn jeugdwerker over seks kan praten.”

Lees meer

Een gevoel van veiligheid

“Ik heb zelf ooit slachtoffer van agressie geweest. Dat heeft mijn leven echt veranderd. Ik denk dat wij vanuit het jeugdwerk een rol kunnen spelen in preventie. Bijvoorbeeld door dames te wapenen met zelfvertrouwen en skills om bepaalde situaties in te schatten en op te lossen.”

Lees meer

Buiten de lijntjes kleuren

“Dankzij het jeugdwerk heb ik ervaring opgebouwd in het werkveld. Dit kan ik gebruiken op mijn cv.”

Lees meer

Filip Balthau, coördinator JES Antwerpen, vat de dag samen:
“Samen met jongeren denken we de laatste jaren veel na over de positie van meisjes binnen onze jeugdwerkingen en hoe het nóg beter kan. De noden en wensen van onze JES-meisjes zijn duidelijk: er moet blijvend en meer geïnvesteerd worden in aandacht en veilige ruimte voor dames in de stad.”

“Meisjes willen niet enkel gelijke kansen tijdens de vrije tijd, maar ook in het onderwijs, opleidingen en de arbeidsmarkt. Meisjes krijgen hun agenda beleidsmatig minder snel op de kaart. Dit in tegenstelling tot jongens, die meer zichtbaar zijn in de publieke ruimte en bijgevolg in het oog springen van beleidsmakers. Dus blijven ijveren voor ruimte voor meisjes is broodnodig.”