Het verhaal achter de ‘Luchtbars’

Jaarlijks organiseert Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal in samenwerking met verschillende partners een reeks ‘Luchtbars’ in de wijk Luchtbal. Dit idee is enkele jaren geleden tot stand gekomen om in te spelen op enkele tendensen in de wijk. Er werd opgemerkt dat de bewoners minder gemakkelijk hun weg vonden naar het Cultureel Ontmoetingscentrum. Bovendien is de wijk zeer uitgestrekt, waardoor de fysieke afstand ervoor zorgt dat het bereik van de organisatie minder ver reikt dan gewenst is.

Om hierop in te spelen werden de ‘Luchtbars’ georganiseerd. Een afwisselend programma dat zich tijdens de lente op verschillende plekken in de wijk neerpoot en de bewoners uitnodigt om deel te nemen. Deze manier van werken is zeer laagdrempelig en werpt zijn vruchten af!